de Vrienden van het Conservatorium

WORD VRIEND VAN HET CONSERVATORIUM!

Als sinds 1931 ondersteunt de VZW Koninklijke Vereniging “De Vrienden van het Conservatorium Mechelen” het Conservatorium met opleidingen in Muziek, Woord en Dans. De VZW ondersteunt elk jaar meerdere evenementen en voorstellingen van het Conservatorium zelf of die het Conservatorium met anderen organiseert.  Deze ondersteuning situeert zich zowel op financieel, logistiek en materieel vlak.  Dankzij deze ondersteuning worden er o.a. masterclasses, workshops, lezingen, concerten en theatervoorstellingen door het Conservatorium georganiseerd, die zowel een artistieke als pedagogische meerwaarde bieden bovenop het reguliere schoolgebeuren.  Zo ondersteunen we ook de initiatiecursussen voor wie te jong is om als leerling ingeschreven te kunnen worden, kennen we jaarlijks een aantal prijzen toe aan de laureaten van het Conservatorium, en ondersteunen we via beurzen getalenteerde leerlingen.  Maar onze werking kunnen we niet waarmaken zonder de steun van al onze leden (vrienden). Die verwennen we dan ook graag en we houden hen op de hoogte van de ondersteunde activiteiten.

In samenspraak met het Conservatorium kunnen onze leden, op vertoon van hun lidkaart, genieten van het leerlingentarief voor al de door het Conservatorium georganiseerde activiteiten.  Draag je het Conservatorium ook een warm hart toe? Voor € 50 word je lid voor het schooljaar 2021 – 2022. En voor € 25 extra is ook je partner lid van onze vereniging.  Wil je lid worden of je lidmaatschap verlengen? Stuur dan een e-mail met je contactgegevens naar devriendenvzw@gmail.com. Je lidmaatschap is in orde als je ook het lidgeld stort op rekeningnummer BE16 4272 0596 2174 met vermelding “lidmaatschap KVC 2021-2022”. We sturen je lidkaart toe aan het begin van het nieuwe seizoen.

Wij danken je alvast voor je steun en beloven je een verrijkend schooljaar 2021-2022.

Dagelijks bestuur

Lieven Vandezande voorzitter
Peggy Jordens ondervoorzitter
Jan Van Gestel penningmeester
Connie Van den Bergh secretaris
Tom Van den Eynde artistiek directeur
Rogier Chorus bestuurslid