dsc_0919.jpg

de Vrienden van het Conservatorium

Draag je het Conservatorium een warm hart toe?

Steun ons en word Vriend!

Al sinds 1931 steunt onze vereniging ‘Koninklijke Vereniging De Vrienden’ het Mechelse Conservatorium (KVC). 

We organiseren elk jaar een tiental evenementen, aanvullend op de activiteiten en voorstellingen van het Conservatorium zelf. We organiseren o.a. masterclasses, workshops, lezingen, concerten en theatervoorstellingen die zowel een artistieke als pedagogische meerwaarde bieden bovenop het reguliere schoolgebeuren.

Daarnaast mobiliseert de KVC financiële middelen om het Conservatorium en zijn leerlingen extra kansen te geven. Zo organiseren we initiatiecursussen voor wie te jong is om als leerling ingeschreven te kunnen worden (min 8-jarigen); kennen we jaarlijks een aantal prijzen toe aan de laureaten van het Conservatorium; en ondersteunen we via beurzen getalenteerde leerlingen.

Maar onze werking kunnen we niet waarmaken zonder de steun van al onze leden. Die leggen we dan ook graag in de watten. Leden houden we op de hoogte van onze activiteiten en geven we gratis toegang tot al onze evenementen.

Voor € 50 word je lid voor het schooljaar 2018-2019. En voor € 25 extra is ook je partner lid van onze vereniging.

Wil je lid worden of je lidmaatschap verlengen? Stuur dan een e-mail met je contactgegevens naar devriendenvzw@gmail.com. Je lidmaatschap is in orde als je ook het lidgeld stort op rekeningnummer BE16 4272 0596 2174 met vermelding ‘lidmaatschap KVC 2018-2019’. We sturen je lidkaart toe aan het begin van het nieuwe seizoen.

Dagelijks bestuur

Lieven Vandezande voorzitter
Peggy Jordens ondervoorzitter
Jan Van Gestel penningmeester
Connie Van den Bergh secretaris
Tom Van den Eynde artistiek directeur
Rit Schelstraete bestuurslid
Rogier Chorus bestuurslid