schoolvisie

Cultuur- en kunsteducatie op maat van elke leerling

Open venster op de wereld met respect voor traditie

Nadruk op beleving en ontdekking

Stimuleren van artistieke creativiteit als sleutel tot zelfontplooiing

Evenwaardig aanbod van muziek, woord en dans

Regionale aanwezigheid via filialen en wijkafdelingen

Vorming van zowel amateurkunstenaars als professionelen in wording

Attractieve en uitdagende schoolevenementen

Thuishaven en ontmoetingsplaats voor enthousiaste leerlingen

Opvolging van leerlingen via (zelf)evaluatie en overleg

Relatie leerkracht – leerling staat centraal

Inspirerend, gedreven en professioneel team van leerkrachten-kunstenaars

Uitdragen van onze artistiek pedagogische visie

Mogelijkheid tot levenslang en levensbreed leren

 

Muzische vorming voor jong en minder jong in een aangename sfeer

Evoluerend en voortdurend inspelend op maatschappelijke vernieuwingen

Cultuur dicht bij de mensen door een actieve participatie in onze stad

Huis van vertrouwen, geborgenheid, artistieke vrijheid en wederzijds respect

Elektronische leeromgeving als aanvulling op het reguliere lesaanbod

Lat zo hoog mogelijk, drempel zo laag mogelijk

Een uitgestoken hand naar het verenigingsleven

Nauwe samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten en de BeiaardschoolMissie van de school

Het Stedelijk Conservatorium Mechelen biedt kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen een grote keuze aan artistieke opleidingen binnen de domeinen muziek, woord en dans. De actieve beoefening van de podiumkunsten staat er centraal. Maar een conservatorium is meer dan enkel het louter beoefenen van diverse kunstdisciplines. Het is onze betrachting van de leerlingen gepassioneerde kunst- en cultuurparticipanten te maken.

Het bijbrengen van techniek en vaardigheden is belangrijk, maar kan geen finaliteit op zich zijn. De beleving en ontdekking van de podiumkunsten, het stimuleren van ieders artistieke creativiteit als sleutel tot zelfontplooiing zijn minstens zo belangrijk. Hierbij sluiten we elke vorm van elitarisme uit, wanneer men hieronder begrijpt dat slechts enkel de begaafden een kans krijgen. De opleiding van goede amateurs, bezielde en geëngageerde verenigingsleden, en alle geïnteresseerden wordt net zo zeer ter harte genomen als de opleiding van professionelen in spe. Hierbij houden we de drempel bewust laag maar leggen we de lat zo hoog mogelijk.

Het Conservatorium verzorgt haar kunstopleidingen met een groot respect voor traditie. Aanvullend hierop worden onze studenten geconfronteerd met actuele interdisciplinaire kunstvormen en uitvoeringspraktijken. Interpretatie, gestoeld op inzicht, stijlkennis en persoonlijkheid, sluit echter ontdekking, verwondering en experiment niet uit.

Voor onze studenten staat een sterk en gemotiveerd professioneel team van gedreven leerkrachten-kunstenaars klaar om hun passie voor de podiumkunsten met hen te delen. Want is het niet zo dat een leerling slechts gepassioneerd raakt als zijn leraar in vuur en vlam staat? Een warm nest waar leerlingen zich voor 200% thuis voelen om het beste van hun artistieke zijn naar boven te halen: daar staan we voor en daar gaan we voor!