Muziek op maat

Muziek op maat promofilmpje

Het conservatorium organiseert muzieklessen op maat voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die beschikken over een gemotiveerd verslag in het leerplichtonderwijs of een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Bij inschrijving wordt in overleg met de leerling en de ouder/verantwoordelijke een aangepast individueel traject opgesteld. Er wordt bekeken welke (muzikale) mogelijkheden de leerling heeft en welke lessen in het conservatorium gevolgd kunnen worden.

Leerlingen die vooral vraag hebben naar een algemene muzikale vorming kunnen daarvoor terecht in de muziek op maat-klas. Hier volgen ze individueel of in kleine groep muziekles waarbij ze zich muzikaal en creatief kunnen ontwikkelen. Zij leren en beleven de verschillende muzikale parameters, bespelen enkele instrumenten, zingen liedjes, improviseren, ... Er wordt afgestemd op de muzikale mogelijkheden en interesses van de leerling en deze worden verder gestimuleerd zodat de leerling op eigen tempo kan ontwikkelen.

Leerlingen die de mogelijkheid hebben om een instrument te leren bespelen en hier ook specifiek voor kiezen, kunnen instrumentles op maat krijgen. Instrumentleerkachten stemmen hun methodes en werkvormen af op maat van de mogelijkheden van de leerling. De einddoelen worden omgezet in ontwikkelingsdoelen zodat de leerling op eigen tempo het instrument kan leren bespelen. 

Voor meer info: liesbet.hoorelbeke@dkomechelen.be