overige vakken

Begeleidingspraktijk

De cursus Begeleidingspraktijk (BP) heeft tot doel spelenderwijs een tonaal-harmonisch bewustzijn te ontwikkelen om zo de leerlingen in staat te stellen melodieën te harmoniseren, zelf begeleidingen te maken en tevens stappen te zetten in het improviseren, dit in verschillende stijlen en genres. Een goed muzikaal gehoor, een stevig muzikaal geheugen, behendigheid op je instrument, een combinatie van fantasie en creativiteit en vooral de wil om ook thuis hiermee aan de slag te gaan zijn troeven die in deze cursus van pas komen.  Naast de onderdompeling in de spelende harmonie wordt ook aandacht besteed aan zichtlezen en het begeleiden van een solist. Tijdens de toonmomenten is er de gelegenheid om je eigen werk en begeleidingen op het podium uit te voeren.

Cultuurlab

Cultuurlab wil de muzikale belevingswereld van jongeren en volwassenen verbreden. Je leert muziek in de grootst mogelijke diversiteit aan vormen, genres en stijlen  kennen en  leert deze in een historisch kader plaatsen. Ook componisten komen aan bod, de klankkleur van instrumenten en zangstemmen. Nog boeiender wordt het als je de partituur zelf van al deze muziek onder de loep neemt!  Kortom, je leert de muziektaal kennen in al zijn aspecten. Dat is de sleutel om te ontdekken wat er leeft in de wereld van de muziek.

Hedendaagse muziek

Muziek is altijd al meer geweest dan enkel maar noten op een blad papier. Muziek is in de eerste plaats klank, maar is bijna altijd ook theater en kan sinds de laatste tien jaar vele verschillende vormen aannemen. Hedendaagse klassieke muziek kan bestaan uit elk geluid dat je je maar kan indenken en laat je ontdekken hoe je je instrument op een andere manier kan gebruiken. Een pianist kan tokkelen op de snaren van de piano, een violist kan spelen achter de kam, een blazer kan verschillende noten tegelijkertijd laten klinken, een zanger kan kreunen, piepen of snikken,… In dit vak kom je los van het traditionele kader en dat geeft je de kans om al spelend je eigen muzikale weg te ontdekken en te ontwikkelen.

Muziekinitiatie promofilmpje

In muziekinitiatie gaan we ervaringsgericht aan de slag met ritme, melodie en harmonie. Met werkvormen uit verschillende methodes (Orff, Kodaly, Gordon, …) leren we de taal van muziek begrijpen en gebruiken. Zo wordt er een stevige basis gelegd van waaruit uw kind met een rugzakje vol muzikale bagage aan een traject binnen het conservatorium kan beginnen. We werken zowel vocaal als instrumentaal,  individueel als klassikaal, actief musicerend als aandachtig luisterend. Dat alles binnen de sfeer van een groep waar ieders eigenheid en hechte samenwerking voldoende aandacht krijgen. Waarschuwing: uw kind kan hier muzikale honger krijgen die niet meer overgaat!

Meer info : pascale.dewinter@mechelen.be

Muziekgeschiedenis

In de cursus muziekgeschiedenis vind je een waaier van informatie over de ontwikkeling van de klassieke muziek.  Je maakt er kennis met de muziekstijlen van de middeleeuwen tot vandaag. Ook krijg je heel wat mee over uitvoeringspraktijk, de belangrijkste muziekgenres, instrumenten, compositietechnieken en nog veel meer.  Muziek beluisteren krijgt een heel belangrijke plaats in de les. Bij opera krijg je de uitvoering te zien en muziekpartituren worden op een groot scherm geprojecteerd zodat je meer inzicht krijgt in de muziek die je hoort.  Niets gaat boven het live beleven van muziek, daarom gaan we een aantal keren per jaar op concertbezoek.

Muziekatelier

In de lessen muziekatelier leren we onze stem te gebruiken, oefenen we klanken en ritmes, leren we noten lezen en trainen we ons gehoor. Deze cursus is een noodzakelijke  hulp om een instrument te leren bespelen. Tijdens de lessen zetten we volledig in op de praktijk. Door samen te zingen en te spelen op bijvoorbeeld boomwhackers, ritme-instrumenten, je eigen lichaam of je instrument ontdekken we het plezier en de kracht van samen muziek maken. Aan de hand van verschillende concerten doen we niet alleen podiumervaring op maar laten we ouders en vrienden mee genieten van ons spelplezier.

Muziek schrijven / muziektheorie / compositie / arrangeren

Harmonie of akkoordenleer is de grammatica van de muziek. Wil je muziek beter kunnen begrijpen? Wil je graag leren componeren? Wil je bestaande muziek leren omzetten (arrangeren) naar een andere stijl of bezetting?  Zoek je een hulpmiddel om muziekstukken makkelijker uit het hoofd te leren? Al deze aspecten komen aan bod in de cursus Muziek schrijven (derde graad) of Compositie (vierde graad). Aan alle creatievelingen: wees welkom !!!

Praktijklab

De cursus Praktijklab (PL) is een aanvulling op het eerste jaar begeleidingspraktijk met als doel de leerlingen onder te dompelen in de wereld van de harmonie.  Waar in de eerste lessen BP vooral het spelen van akkoordverbindingen en harmoniseren van eenvoudige begeleidingen centraal staan, wordt hier in het Praktijklab dieper op ingegaan met luister-, en partituurvoorbeelden. Hierdoor worden de linken duidelijk met de grote meesters en hun specifieke eigenheden. Om dit alles ook in notenbeeld te noteren werken de leerlingen met MUSE-score , een computerprogramma om partituren te noteren. Er staan heel wat oefeningen op het programma om, niet alleen spelenderwijs aan je instrument, maar ook vanuit het hoofd aan de computer te harmoniseren en begeleidingen, variaties en arrangementen te ontwikkelen.