branding-mo365-school.jpg

muziekatelier

Muziekatelier

In het muziekatelier gaan we ervaringsgericht aan de slag met ritme, melodie en harmonie. Met werkvormen uit verschillende methodes (Orff, Kodaly, Gordon, …) leren we de taal van muziek begrijpen en gebruiken. Zo wordt er een stevige basis gelegd van waaruit uw kind met een rugzakje vol muzikale bagage aan een traject binnen het conservatorium kan beginnen. We werken zowel vocaal als instrumentaal,  individueel als klassikaal, actief musicerend als aandachtig luisterend. Dat alles binnen de sfeer van een groep waar ieders eigenheid en hechte samenwerking voldoende aandacht krijgen. Waarschuwing: uw kind kan hier muzikale honger krijgen die niet meer overgaat!

 

Meer info : pascale.dewinter@mechelen.be