_brx7809_koenbroos.jpg

theoretische vakken

Algemene Muzikale Vorming

In Algemene Muzikale Vorming leer je op een creatieve manier je stem gebruiken. Je oefent klanken en ritmes, traint je gehoor en  krijgt de basisbegrippen van de muziektheorie. Dat geeft je de mogelijkheid je lievelingsinstrument met veel plezier te bespelen. De kracht van deze cursus is het samen zingen. Het is een schitterende beleving om samen op het podium te staan.  Na 4 jaar ken je deze taal voldoende om verder op zoek te gaan. Zo kan je nog meer geheimen van de muziekwereld ontdekken.

Algemene Muziek Cultuur

AMC wil de muzikale belevingswereld van jongeren en volwassenen verbreden. Je leert muziek in de grootst mogelijke diversiteit aan vormen, genres en stijlen  kennen en  leert deze in een historisch kader plaatsen. Ook componisten komen aan bod, de klankkleur van instrumenten en zangstemmen. Nog boeiender wordt het als je de partituur zelf van al deze muziek onder de loep neemt! 
Kortom, je leert de muziektaal kennen in al zijn aspecten. Dat is de sleutel om te ontdekken wat er leeft in de wereld van de muziek.

Muziekgeschiedenis

In de cursus muziekgeschiedenis vind je een waaier van informatie over de ontwikkeling van de klassieke muziek.  Je maakt er kennis met de muziekstijlen van de middeleeuwen tot vandaag. Ook krijg je heel wat mee over uitvoeringspraktijk, de belangrijkste muziekgenres, instrumenten, compositietechnieken en nog veel meer.  Muziek beluisteren krijgt een heel belangrijke plaats in de les. Bij opera krijg je de uitvoering te zien en muziekpartituren worden op een groot scherm geprojecteerd zodat je meer inzicht krijgt in de muziek die je hoort.  Niets gaat boven het live beleven van muziek, daarom gaan we een aantal keren per jaar op concertbezoek.

Muziektheorie

Wil je weten hoe een sonate of een symfonie is opgebouwd, of wil je zelf muziek schrijven? Dit vak kan je daarbij helpen!  In de lessen schrijven we akkoorden bij een melodie of een melodie bij akkoorden. We ontleden stukken van componisten van de renaissance tot heden. We luisteren naar muziek en proberen betere inzichten te krijgen in de partituren die we zelf spelen.