_brx7809_koenbroos.jpg

theoretische vakken

Begeleidingspraktijk / Arrangeren

In de cursus begeleidingspraktijk (BP) staat het ontwikkelen van een tonaal-harmonisch bewustzijn centraal, dat de leerling in staat stelt om zelfstandig te kunnen harmoniseren en improviseren.Deze cursus wordt in de eerste plaats ingericht voor die leerlingen die blijk geven van een goed gehoor en een stevig muzikaal geheugen. Behendigheid op je instrument en een gezonde dosis fantasie en creativiteit zijn noodzakelijke eigenschappen. Allereerst wordt gewerkt aan het spelenderwijs leren spelen van eenvoudige akkoordverbindingen vertrekkende vanuit de hoofd- en nevenakkoorden om vervolgens op nieuwe melodieën deze technieken toe te passen. Zo evolueer je tot het maken van een eigen begeleiding op een melodie of een muziekstuk. Ook worden de eerste stappen gezet naar improvisatie, tools aangereikt en geoefend op zichtlezen en worden er bestaande begeleidingen bestudeerd en ingeoefend om ze in de praktijk met solist te spelen.

Culturele Vorming

Culturele Vorming wil de muzikale belevingswereld van jongeren en volwassenen verbreden. Je leert muziek in de grootst mogelijke diversiteit aan vormen, genres en stijlen  kennen en  leert deze in een historisch kader plaatsen. Ook componisten komen aan bod, de klankkleur van instrumenten en zangstemmen. Nog boeiender wordt het als je de partituur zelf van al deze muziek onder de loep neemt!  Kortom, je leert de muziektaal kennen in al zijn aspecten. Dat is de sleutel om te ontdekken wat er leeft in de wereld van de muziek.

Muziekgeschiedenis

In de cursus muziekgeschiedenis vind je een waaier van informatie over de ontwikkeling van de klassieke muziek.  Je maakt er kennis met de muziekstijlen van de middeleeuwen tot vandaag. Ook krijg je heel wat mee over uitvoeringspraktijk, de belangrijkste muziekgenres, instrumenten, compositietechnieken en nog veel meer.  Muziek beluisteren krijgt een heel belangrijke plaats in de les. Bij opera krijg je de uitvoering te zien en muziekpartituren worden op een groot scherm geprojecteerd zodat je meer inzicht krijgt in de muziek die je hoort.  Niets gaat boven het live beleven van muziek, daarom gaan we een aantal keren per jaar op concertbezoek.

Muzikale Vorming / Groepsmusiceren

In de lessen muzikale vorming leren we onze stem te gebruiken, oefenen we klanken en ritmes, leren we noten lezen en trainen we ons gehoor. Deze cursus is een noodzakelijke  hulp om een instrument te leren bespelen. Tijdens de lessen groepsmusiceren zetten we volledig in op de praktijk. Door samen te zingen en te spelen op bijvoorbeeld boomwhackers, ritme-instrumenten, je eigen lichaam of je instrument ontdekken we het plezier en de kracht van samen muziek maken. Aan de hand van verschillende concerten doen we niet alleen podiumervaring op maar laten we ouders en vrienden mee genieten van ons spelplezier.

Muziek schrijven / muziektheorie / compositie

Harmonie of akkoordenleer is de grammatica van de muziek. Wil je muziek beter kunnen begrijpen? Wil je graag leren componeren? Wil je bestaande muziek leren omzetten (arrangeren) naar een andere stijl of bezetting?
Zoek je een hulpmiddel om muziekstukken makkelijker uit het hoofd te leren? Al deze aspecten komen aan bod in de cursus Muziek schrijven (derde graad) of Compositie (vierde graad). Aan alle creatievelingen: wees welkom !!!