branding-mo365-school.jpg

maatregelen n.a.v. Corona-virus

Beste leerlingen
Beste ouders

Conform de laatste richtlijnen van de nationale veiligheidsraad is het Conservatorium genoodzaakt nog steeds haar deuren gesloten te houden. Momenteel heeft het deeltijds kunstonderwijs van de overheid nog geen richtlijnen ontvangen wanneer en hoe het op gefaseerde wijze kan heropstarten. Momenteel blijven voor al onze leerlingen volgende maatregelen van kracht:

  •     We vervangen het afnemen van alle overgangs- als eindexamens door een permanente evaluatie. We laten nog steeds de mogelijkheid open om bij een mogelijke heropening van de school interne toonmomenten te houden waarbij leerlingen alsnog een deel van hun examenprogramma kunnen brengen én waarbij alle opgelegde veiligheidsvoorschriften gegarandeerd kunnen worden.
  •     Alle geplande activiteiten t.e.m. einde schooljaar worden geannuleerd! De infodag van 20 juni laten we nog open maar zal wellicht plaatsvinden onder een andere vorm of uitgesteld worden naar september. Onze jaarlijkse proclamatie met bijhorend laureatenconcert wordt definitief verplaatst naar het najaar.
  •     Ook voor het Conservatorium ging op maandag 20/4 preteaching van kracht waarbij nieuwe leerstof digitaal aangereikt wordt. Bij een mogelijke heropstart van de lessen zal deze nieuwe leerstof herhaald worden. Onze leerkrachten staken hiervoor de hoofden bij elkaar en bekeken welke leerstof 1) wegvalt 2) overgedragen wordt naar het volgende schooljaar 3) zal aangereikt worden via preteaching op een laagdrempelige manier.
  •     Al onze leerkrachten hebben intussen contact gehad met alle leerlingen, hetzij per mail, per telefoon, via een digitaal leerplatform of videochat. Indien dit niet het geval is of je wenst geen verdere ondersteuning van onze leerkrachten, ontvangt de school graag van jullie een bericht zodat we 1) alsnog het nodige kunnen doen en 2) hiermee kunnen rekening houden naar volgend schooljaar toe.
  •     Al onze leerkrachten gaan tijdens het komende 3e trimester verder aan de slag met het begeleiden en inspireren van onze leerlingen, dit via de reeds gebruikte kanalen.
  •     De inschrijvingen zullen vanaf mei voor het eerst via mail en gefaseerd plaatsvinden.


Onze school herhaalt onderstaande belangrijke nuance:

Het Conservatorium haalt de examendruk van de ketel en richt haar volledige aandacht op het verder begeleiden, ondersteunen en prikkelen van al haar leerlingen, dit op een niet dwingende manier maar als een uitgestoken hand tot speelplezier en creativiteit. We blijven inzetten op het leerproces van onze studenten. We stellen ons echter gematigd op en houden rekening met datgene wat op vele gezinnen afkomt, een tsunami aan opdrachten en bezorgdheden over de nabije toekomst. De dagscholen zullen bij het heropenen veel van onze leerlingen vragen. Laten we ons ook in die periode vooral focussen op datgene wat onze leerlingen zullen ‘mogen’ in plaats van zullen ‘moeten’.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen jullie allen een fijn derde trimester toe!

De directie, de leraren en administratie van het Conservatorium