_brx7691_koenbroos.jpg

inschrijvingsdata en modaliteiten

De inschrijvingsperiode voor schooljaar 2018-2019 is afgesloten

 

Inschrijvingsgelden

Volwassenen (vanaf 25j)

340 (Mechelen)

375 (andere gemeenten)

Jong Volwassenen (18j-24j)

(°1999-1993)

137

Volwassenen korting*

OPGELET: Attesten moeten gedateerd zijn in september 2018 !

137

Jongeren (-18j)

83 (Mechelen, SKW, Bonheiden)

93 (andere gemeenten)

Jongeren (-18j) met korting*

50

Bijkomend domein (muziek, woord, dans en beeld)*

42  (jongeren)

129 (volwassenen met korting & jong volwassenen)

307 (volwassenen zonder korting)

Tweede optie/instrument

50

Uitpas met kansenstatuut

26 (enkel jongeren en jong volwassenen (°2012-1994))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Voorwaarden:

 • Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen: attest afgeleverd door VDAB, bestemd voor het DKO, afgestempeld en gedateerd in september 2018 of de personen die zij ten laste hebben
 • Attest leefloon afgeleverd door OCMW (of de personen die zij ten laste hebben)
 • Attest inkomensgarantie voor ouderen
 • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van FODSZ ontvangen
 • Tenminste 66% arbeidsongeschikt zijn
 • Begunstigde van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor tenminste 66%)
 • Begunstigde van verhoogde verzekeringstegemoetkoming (attest mutualiteit) of houder van een Uitpas met kansenstatuut
 • Politiek vluchtelingen
 • In een gezinsvervangend tehuis, medisch-pedagogische instelling of pleeggezin verblijven
 • -18 jarigen indien ander gezinslid reeds heeft betaald
 • -18 jarigen indien bijkomende inschrijving in een ander domein (muziek, woord, dans en beeld)
Attesten kunnen binnengebracht worden tot en met zaterdag 29 september  2018

Betalingsmodaliteiten

 • Bij voorkeur met bancontact
 • Contante betaling
 • Talententickets (kinderen woonachtig te Mechelen tussen 6 jaar (°2012) en 15 jaar (°2003) (www.mechelen.be/talententicket)
 • Wij aanvaarden geen overschrijving, opleidings- of cultuurcheques
Gelieve eID-kaart mee te brengen bij inschrijving