_brx7809_koenbroos.jpg

Inschrijvingen nieuwe leerlingen schooljaar 2020-2021

Persoonsgegevens nieuwe leerling

Adresgegevens
Geslacht *
Geboortedatum *

Contactgegevens

Deze contactgegevens dienen om de inschrijving te voltooien (u krijgt op dit e-mailadres een bevestiging van dit formulier).

Bij minderjarige leerlingen vragen we ook nog de contactgegevens van de ouders en de leerling (indien van toepassing) voor als we met u contact moeten opnemen tijdens het schooljaar.

U moet de contactgegevens van hierboven dus nog eens herhalen.


Leerling inschrijven voor: *

Muziek

Ben je een nieuwe leerling? Dan kies je voor de eerste graad (voor kinderen van 6 en 7 jaar) of voor het eerste jaar van de tweede graad (vanaf 8 jaar). Leerlingen met een voortraject kunnen terecht in een opvolgjaar van de tweede graad of in de derde of vierde graad.

Kies de graad: *

Eerste graad

Leeftijd van de leerling *

Muziekatelier 1.1

1 uur per week

Op ontdekkingstocht doorheen de verschillende muzikale bouwstenen: toonhoogte, melodie, ritme, metrum, dynamiek en tempo.

Muziekatelier 1.2

1 uur per week

Op ontdekkingstocht doorheen de verschillende muzikale bouwstenen: toonhoogte, melodie, ritme, metrum, dynamiek en tempo.

Tweede graad, eerste jaar

Leerlingen zonder voortraject maken hier hun keuze. Zat je al op een andere muziekacademie, kies dan hierboven voor TWEEDE, DERDE & VIERDE GRAAD.

Leeftijd van de leerling *

Muzikale vorming & groepsmusiceren 2.1 

Muzikale vorming: 1 uur per week
Groepsmusiceren: 1 uur per week

Instrument of zang 

Instrument of zang: 1 uur per week

Maak je keuze uit het lessenrooster. Geef hieronder je eerste en tweede voorkeur in qua instrument, lesmoment en vestiging.

Bekijk het lessenrooster

Muzikale vorming & groepsmusiceren 2.1 

Muzikale vorming: 1 uur per week
Groepsmusiceren: 1 uur per week

Lesmoment muzikale vorming en groepsmusiceren:
Mechelen - Donderdag (17:00 tot 19:00) - Veronica Staes

Instrument of zang 

Instrument of zang: 1 uur per week

Maak je keuze uit het lessenrooster. Geef hieronder je eerste en tweede voorkeur in qua instrument, lesmoment en vestiging.

Bekijk het lessenrooster

Muzikale vorming & groepsmusiceren 2.1 

Muzikale vorming: 1 uur per week
Groepsmusiceren: 1 uur per week

 

Deze klas is volzet

Tweede, derde graad & vierde graad - leerlingen met een voortraject

Noteer hieronder welk voortraject je reeds hebt gevolgd. Indien je zelf denkt te weten in welk leerjaar je kan ingeschaald worden, maak dan je keuze uit het lessenrooster op onze website. Heb je twijfels over de juiste inschaling, noteer dan je voortraject en wij nemen verder contact op met jou om je traject verder uit te stippelen.


Dans

Kies je graad *

Eerste graad

Leeftijd van de leerling *

Dansinitiatie - 1e jaar

1 uur per week

Dansinitiatie - 2e jaar

1 uur per week

Tweede graad

Leeftijd van de leerling *

Dansinitiatie 2.1

2 uur per week

Dansinitiatie 2.2

2 uur per week

Dansinitiatie 2.3

2 uur per week

Dansinitiatie 2.4

2 uur per week

Derde graad

Dansatelier

Maak je keuze uit het lessenrooster  (kijk bij DERDE GRAAD JONGEREN, 1ste jaar klassiek dans of werelddans). Geef hieronder je eerste en tweede voorkeur in. Indien je kiest voor optie klassieke dans vergeet niet ook je verplicht keuzevak te vermelden.

Bekijk het lessenrooster

Tweede, derde graad & vierde graad - leerlingen met een voortraject

Noteer hieronder welk voortraject je reeds hebt gevolgd. Indien je zelf denkt te weten in welk leerjaar je kan ingeschaald worden, maak dan je keuze uit het lessenrooster op onze website. Heb je twijfels over de juiste inschaling, noteer dan je voortraject en wij nemen verder contact op met jou om je traject verder uit te stippelen.

Volwassenen - klassieke dans

Aangeboden door vzw De Vrienden van het Conservatorium. Deze lessen lopen van half september tot juni, uitgezonderd schoolvakanties (200 euro/schooljaar)
Lesmoment donderdag (19:30 - 21:00) - Evi Verhagen - Conservatorium 


Woord

Kies je graad *

Tweede graad

Leeftijd van de leerling

Woordatelier 2.1

1 uur per week

Woordatelier 2.2

1 uur per week

Woordatelier 2.3

1 uur per week

Woordatelier 2.4

1 uur per week

Derde graad

Je gaat naar het 1ste jaar van de 3de graad en volgt optie woordkunst-drama (2u/week drama).

Maak je keuze uit het lessenrooster (kijk bij DERDE GRAAD - optie woordkunst/drama 12+). 

Bekijk het lessenrooster

Ouder dan 15 jaar

Dan kan je kiezen uit volgend opleidingsaanbod:

 

DERDE GRAAD:

  • Spreken en vertellen: 1u/week spreken en vertellen + 1u/week woordstudio
  • Woordkunst/drama volwassenen (18+):2u/week drama

 

VIERDE GRAAD:

  • Speltheater:  1u/week speltheater en 1u/week dramalab
  • Verteltheater: 1u/week stemregie en 1u/week dramalab
  • Figurentheater: 2u/week
  • Improvisatietheater: 2u/week
  • Cabaret & Comedy: 2u/week (na intakegesprek)
  • Schrijven: 3u/week

Maak je keuze uit het lessenrooster (kijk bij DERDE GRAAD (Spreken en vertellen of Drama 18+) en VIERDE GRAAD (Figurentheater / Improvisatietheater / Cabaret & Comedy) of bij EXTRA AANBOD (Schrijven))). 

Bekijk het lessenrooster


Inschrijvingstarief

Geef hieronder aan of je recht hebt op het kortingstarief.

Bekijk de voorwaarden voor korting.

Informatie over de betaling per overschrijving krijg je via mail nadat we je inschrijving verwerkt hebben.

Korting *

Opmerkingen of vragen?

Schoolreglement *

Lees hier het schoolreglement van het conservatorium.