corona-maatregelen

Het Conservatorium houdt haar deuren nog steeds open en zet haar lessen verder in code ROOD. Concreet betekent dit het volgende:

Specifieke richtlijnen CODE ROOD

 • Leerlingen tot 12 jaar: groepen maximum 10 leerlingen + mondmaskerplicht bij alle lessen waar gezongen wordt
 • Leerlingen vanaf 12 jaar:
  • individuele (instrument)lessen blijven fysiek mogelijk via 1-op-1 contact
  • groepslessen: indien 1-op-1 contact niet mogelijk is, afstandsonderwijs
  • praktische groepslessen worden zoveel als mogelijk fysiek aangeboden (de lestijd kan hierdoor verminderen) en afstandsonderwijs is eerder de uitzondering.
   • statische groepslessen: max. 4 personen in een voldoende groot lokaal al dan niet afgewisseld met 1-op-1 contact of afstandsonderwijs
   • dynamische groepslessen en groepslessen met blazers en zangers worden uitsluitend 1-op-1 aangeboden
  • voor bepaalde vakken blijft afstandsonderwijs de norm

Algemene richtlijnen

 • Volg alle afspraken zorgvuldig op. Zorg dat je weet waar en wanneer je lessen doorgaan. Onze leerkrachten communiceren hierover persoonlijk via email.
 • Neem in geval van afwezigheid rechtstreeks contact op met de betrokken leerkracht.
 • Het secretariaat zal in geval van vragen steeds doorverwijzen naar de leerkrachten. Het is voor hen onmogelijk om alle individuele gewijzigde afspraken op te volgen.
 • Al onze aangeboden lessen dienen gevolgd te worden, hetzij fysiek hetzij via afstandsonderwijs. Indien leerlingen zonder te verwittigen of zonder doktersbewijs niet komen opdagen, beschouwt de school deze afwezigheid als onwettig.

Specifieke veiligheidsmaatregelen

 • Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in al onze gebouwen voor leerlingen vanaf 12 jaar en voor iedereen (vanaf 6 jaar) tijdens het zingen.
 • Ontsmet bij het binnenkomen in de gebouwen steeds de handen en volg het circulatieplan (rode pijlen).
 • Ouders/derden hebben geen toegang tot onze gebouwen en zetten hun kinderen af aan de voordeur/schoolpoort. Onze jongste pupillen (6 en 7-jarigen), maar ook onze leerlingen met een beperking mogen door 1 ouder of begeleider aan de klas of in de wachtzaal enkel worden afgezet en opgehaald.
 • De wachtruimtes zijn uitsluitend voorbehouden voor wachtende leerlingen tussen 2 lessen in.
 • Onze kleedkamers zijn enkel nog toegankelijk voor jongeren tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar vragen we om thuis omgekleed te vertrekken. Jassen, joggingbroeken en schoenen kunnen veilig meegenomen worden in onze grote balletstudio’s of kunnen opgehangen worden aan voorziene kapstokken.
 • Raadpleeg bijgevoegde beslissingsboom indien je twijfelt of jouw kind naar het Conservatorium mag komen. Op deze manier dragen we allen een stukje verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar!