branding-mo365-school.jpg

corona-maatregelen

Het Conservatorium schakelt na de herfstvakantie (vanaf maandag 16 november) over naar code ROOD. Concreet betekent dit het volgende:

 

Specifieke aanpassingen lesaanbod CODE ROOD

 • groepen met leerlingen tot 12 jaar: geen wijzigingen maar wel mondmaskerplicht bij alle lessen waar er gezongen wordt
 • groepen met leerlingen tussen 12 en 18 jaar: indien 1-op-1 contact niet mogelijk is, afstandsonderwijs
 • groepen met leerlingen +18 jaar: indien 1-op-1 contact niet mogelijk is, afstandsonderwijs
 • alle praktische groepslessen +12 jaar worden zoveel als mogelijk 1-op-1 aangeboden (de fysieke lestijd kan hierdoor verminderen). Afstandsonderwijs is eerder de uitzondering!
 • voor bepaalde vakken +12 jaar is afstandsonderwijs de norm

 

Specifieke richtlijnen algemeen

 • Volg alle laatste afspraken zorgvuldig op. Zorg dat je weet wanneer en waar je lessen doorgaan. Onze leerkrachten communiceren hierover rechtstreeks via email.
 • Neem in geval van afwezigheid rechtstreeks contact op met de betrokken leerkracht.
 • Het secretariaat zal in geval van vragen steeds doorverwijzen naar de leerkrachten. Het is voor hen onmogelijk om alle individuele gewijzigde afspraken te inventariseren.
 • Al onze aangeboden lessen dienen (ook in code rood) gevolgd te worden, hetzij fysiek hetzij via afstandsonderwijs. Indien leerlingen zonder te verwittigen of zonder geldig doktersbewijs niet opdagen, beschouwt de school deze afwezigheid als onwettig.

 

Specifieke richtlijnen dans

 • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor jongeren tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar vragen we om thuis reeds omgekleed te vertrekken. Jassen en schoenen kunnen veilig meegenomen worden in onze grote balletstudio’s of kunnen opgehangen worden aan voorziene kapstokken in de gang.
 • Het dragen van een mondmasker is voortaan vanaf 12 jaar verplicht, dus ook tijdens de danslessen! Zeer uitzonderlijk kan de leerkracht toestemming geven dit even af te zetten.
 • De leerlingen begeven zich slechts 5 minuten voor aanvang van de les naar de dansstudio’s (dit om drukte in onze gangen te vermijden).

 

Algemene richtlijnen

 • Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in al onze gebouwen voor leerlingen vanaf 12 jaar en wordt voortaan bij iedereen eveneens verplicht (vanaf 6 jaar) tijdens het zingen.
 • Ontsmet bij het binnenkomen in de gebouwen nog steeds de handen en volg het circulatieplan (rode pijlen).
 • Ouders/derden hebben geen toegang tot onze gebouwen en zetten hun kinderen af aan de voordeur/schoolpoort. Onze jongste pupillen (6 en 7-jarigen), maar ook onze leerlingen met een beperking mogen door 1 ouder of begeleider aan de klas of in de wachtzaal enkel worden afgezet en opgehaald.
 • De wachtruimtes zijn uitsluitend voorbehouden voor wachtende leerlingen tussen 2 lessen in.