branding-mo365-school.jpg

contacteer 'de Vrienden'

Vzw De Vrienden van het Conservatorium

Melaan 3-5, 2800 Mechelen

T 0489 84 57 87 (reservaties)

E devriendenvzw@gmail.com

 

Dagelijks bestuur

Rogier Chorus – voorzitter

Peggy Jordens - ondervoorzitter

Jan Van Gestel – penningmeester

Connie Van den Bergh - secretaris

Tom Van den Eynde – artistiek directeur

Rit Schelstraete - bestuurslid