dscn0350.jpg

bijzonder muziekonderwijs

Het Bijzonder Muziekonderwijs

Het Bijzonder Muziekonderwijs (BMO) ontstond ongeveer 10 jaar geleden als een project voor personen met een handicap. Dankzij de inspanningen van de stad Mechelen kon er een leerkracht aangesteld worden, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SARPH) investeerde in een instrumentarium en het stedelijk conservatorium van Mechelen bood zijn infrastructuur aan.

Met de invoering van het M-decreet in het onderwijs, besliste de overheid dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich kunnen inschrijven in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Dit betekent dat alle leerlingen 8 jaar die beschikken over het attest van buitengewoon onderwijs of een attest van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zich kunnen inschrijven in het stedelijke conservatorium van Mechelen. Dankzij deze beslissing van de overheid is het project nu een volwaardig klas van het conservatorium geworden en heeft de klas meer groeimogelijkheden.

Bij inschrijvingen stelt de leerkracht in overleg met de leerling en diens ouder/verantwoordelijke  een Individueel Aangepast Curriculum (IAC)op. Daarbij wordt bekeken welke lessen de leerling in het conservatorium zou kunnen volgen. De leerlingen volgen op hun tempo. Dezelfde structuur van het DKO nl. 4 jaar lagere graad, 3 jaar middelbare graad, 3 jaar hogere graad. In elke graad mag er maximaal één jaar toegevoegd worden. De meeste leerlingen komen in de bijzondere muziekklas terecht, maar enkele leerlingen volgen ook instrumentles bij een instrumentenleerkracht.
De lessen van het BMO worden op maat aangeboden. De leerlingen kunnen zich muzikaal ontplooien en creatief uiten tijdens de lessen. Jaarlijks wordt er ook minstens één toonmoment gehouden, waarbij het publiek getrakteerd wordt op een hartverwarmend concert.