dscn0339.jpg

bijzonder muziekonderwijs

 

Het Bijzonder Muziek Project werd rond 2010 opgericht door de dienst diversiteit van de Stad Mechelen. Enkele jaren geleden werd het project overgeheveld naar de dienst OCMW. Dankzij de inspanningen van de Stad Mechelen werd Liesbet Hoorelbeke aangesteld als leerkracht. Ze ontfermt zich met hart en ziel over deze leerlingen. Het is hartverwarmend om te zien hoe deze leerlingen met een mentale en/of fysieke beperking zich uitleven en zich creatief uiten via het Bijzonder Muziek Project. Ieder jaar geven zij o.a. een druk bijgewoond slotconcert in het auditorium van het Conservatorium tijdens de openklasdag.

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen zich inschrijven in het Conservatorium, mits zij:
  1. een attest van buitengewoon onderwijs of een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen voorleggen.
  2. 8 jaar of ouder zijn.

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, volgt de leerling les in de klas 'BMO' (bijzonder muziekonderwijs) en stellen we een aangepast curriculum op. De leerlingen volgen op hun tempo dezelfde structuur van het deeltijds kunstonderwijs: 4 jaar lagere graad, 3 jaar middelbare graad, 3 jaar hogere graad. In elke graad mag er maximaal één jaar toegevoegd worden.

 

De lestijden zijn
  • donderdagavond van 16u tot 21u in het Conservatorium van Mechelen
  • vrijdag van 16.15u – 18.15u in het filiaal van Bonheide

 

Voor meer info: liesbet.hoorelbeke@dkomechelen.be